Tarieven

Hormoon-Intake €90,00 (inclusief uitwerktijd behandelplan)

Vervolggesprek €50,00

Los Consult €45,00

(Los consult alleen mogelijk na intake en vervolggesprek)

Voeding/Leefstijl verandering Intake €90,00 (inclusief uitwerktijd behandelplan)

Vervolggesprek €50,00

Los Consult €45,00

(Los consult alleen mogelijk na intake en vervolggesprek)

Traject van 3 maanden (Intensieve begeleiding voor verandering van voeding/leefstijl)

Intake en vervolggesprek, 2 keer per maand een consult. (totaal 6 keer)

Tijdens de looptijd van het traject de mogelijkheid tot 2 keer per week het stellen van vragen via de mail/app. €425,00

Incl. EMB Bloedtest €580,00

EMB Bloedtest los €199,00

Inclusief : Gesprek waarbij we de klachten goed in beeld brengen, het afnemen van de bloedtest (kosten van de test, de kosten van het onderzoek door het laboratorium (€78,00) en de verzendkosten) het adviesplan en nabespreking en na ongeveer 8 weken een telefonisch consult.

EMB Bloedtest i.c.m. intakegesprek €169,00 (een intakegesprek kost €90,00) totaal €259,00

Inclusief : Intake, het afnemen van de bloedtest (kosten van de test, de kosten van het onderzoek door het laboratorium (€78) en de verzendkosten) het adviesplan en nabespreking en na ongeveer 8 weken nog een consult in de praktijk.

Hot-stone massage €60,00 (60 minuten)

Vergoeding Helaas komen mijn consulten niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking.